Podpojištění nemovitosti

22.04.2022

Každé druhé nemovitosti v ČR hrozí podpojištění. To vzniklo dlouhodobým růstem cen nemovitostí na jedné straně a neaktualizací pojistných smluv pojistníků na straně druhé. 

Podpojištění v praxi znamená, že pokud máte svoji nemovitost v pojistné smlouvě pojištěnou na částku například 4 000 000 Kč a reální hodnota nemovitosti je 6 000 000, pojišťovna v případě pojistné události může plnit ne ve výši sjednaného limitu 4 000 000, ale tento limit ponížit o procentuální část mezi rozdílem reálné ceny a ceny v pojistné smlouvě.