Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti ochrání vybavení Vašeho bytu a věci osobní potřeby proti všem důležitým rizikům - veškerým živelním událostem, odcizení i vandalismu. Můžete se pojistit i proti speciálním rizikům, jako je dočasné přepětí v síti nebo rozbití skla. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti - pro případ, že chvilkovou neopatrností vytopíte sousedy či Váš pes způsobí škodu.

Hlavní výhody pojištění domácnosti:

 • kompletní pojistná ochrana již v základní variantě pojištění
 • pojištění na novou cenu - náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • minimální počet limitů, který není potřeba pro běžně vybavenou domácnost navyšovat
 • nadstandardní místní platnost pojištění
 • pojištění se vztahuje i na věci uložené v nebytových prostorech (např. sklepě nebo garáži)
 • za velmi výhodných podmínek lze připojistit příslušenství bytu a stavební součásti
 • atraktivní systém slev - např. za způsob zabezpečení bytu až do výše 20 %, za roční placení pojistného 5 %, ...
 • náhradní ubytování - stane-li se byt následkem pojistné události neobyvatelným, uhradíme Vám přiměřené náklady na náhradní ubytování

Pojištěšní domu, bytu, rekreační budovy

Pojištění rodinného domu poskytuje pojistnou ochranu před živelními pojistnými událostmi (včetně povodně, záplavy, vodovodních škod), nárazem dopravního prostředku, odcizením, vandalismem, aerodynamickým třeskem. Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti, která je s vlastnictvím domu neodmyslitelně spojena.

Hlavní výhody pojištění:

 • kompletní pojistná ochrana již v základní variantě pojištění
 • pojištění na novou cenu - náhrada škod v aktuálních nových cenách
 • flexibilní limit plnění pro ostatní objekty
 • možnost indexace - aktualizace pojistné částky v závislosti na vývoji stavebního cenového indexu
 • sleva 25 % pro rodinné domy ve výstavbě, která nezaniká kolaudací budovy